Służymy naszym Pacjentom i ich Rodzinom od 1998 roku
 

Oferta pielęgniarska

Usługi pielęgniarskie obejmują szeroki zakres działań pielęgnacyjnych, opiekuńczych oraz edukacyjnych.

Usługi zabiegowe

 • zabiegi – iniekcje (zastrzyki), cewnikowanie, opatrunki, lewatywy;
 • badania laboratoryjne krwi, moczu, kału, wymazy;
 • wykonywanie badań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania objawów powikłań choroby;

Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne

 • opieka domowa kilku godzinna lub całodobowa
 • opieka nad osobami starszymi,
 • stosowanie skutecznych metod i technik karmienia oraz nawadniania chorych,
 • zapobieganie zmianom patologicznym skóry i błon śluzowych,
 • zaopatrywanie odleżyn, odparzeń i innych trudno gojących się ran,
 • stosowanie ćwiczeń usprawniających w celu zapobiegania skutkom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia i poprawy koordynacji ruchów,
 • zapewnianie warunków i zachęcanie chorego do podejmowania różnych form aktywności życiowej,

Usługi edukacyjne

 • Edukacja i pomoc w zakresie choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, Udaru mózgu oraz innych chorób przewlekłych,
 • ocena jakości życia osoby starszej i zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc pielęgniarki,
 • ustalanie diety u chorych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie wytyczne,
 • kontrolowanie pod względem jakościowym i ilościowym sposobu odżywiania chorego, doradzanie przy planowaniu posiłków,
 • wskazywanie błędów w bezpieczeństwie warunków otoczenia chorego w celu zapobiegania urazom i infekcjom,
 • racjonalne planowanie wysiłku fizyczny chorego we współpracy z fizjoterapeutą,
 • łagodzenie, eliminowanie dolegliwości bólowych chorych z wykorzystaniem środków farmakologicznych, technik ułożenia chorego, elementów masażu i środków przeciwzapalnych,
 • zapobieganie zaostrzeniu się objawów poprzez eliminację czynników wyzwalających nawrót choroby przewlekle postępujące,
 • podejmowanie działań w zakresie hartowania i kształtowania kikuta amputowanej kończyny,
 • nauczanie chorego obsługi protezy oraz korzystania z protez,
 • nauczanie i wspomaganie chorego w korzystaniu z gorsetu ortopedycznego oraz innego pomocniczego zaopatrzenia ortopedycznego,
 • ocenianie stanu świadomości oraz wydolności układu krążenia i oddychania chorego z zaburzeniami neurologicznymi,
 • edukacja chorego - z ograniczoną sprawnością - samoobsługi w czynnościach codziennych,
 • stosowanie techniki psychoterapii elementarnej, podtrzymującej,
 • przygotowanie chorego i jego rodziny lub opiekunów do samoopieki i samopielęgnacji.
loading